Obchodní podmínky

1.    Provozovatel a odpovědná osoba

Zdeněk Malát
Adresa: Jarní 226, 27745 Úžice
IČ: 62965581
DIČ: CZ6806281691
Nejsem plátcem DPH
Email malat@sladkovodnikrevetky.cz
Telefon: +420 605 886 537

2.    Objednávka zboží

Vybrané zboží vypište do objednávkového formuláře. Prosím, vyplňte všechny požadované údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, přesnou adresu doručení, způsob doručení a způsob platby (platba na účet nebo zaslání na dobírku). Objednávkový formulář nemá zpětnou odpověď.

Prodávající obvykle odpovídá během několika hodin, nejpozději však následující den. V odpovědi obdržíte celkovou kalkulaci objednávky a při platbě na účet pokyny k platbě. Taktéž Vám bude sdělen termín odeslání objednávky. V případě nevyhovujícího termínu doručení neprodleně kontaktujte prodávajícího.

Objednané zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty. Objednávky, které doručíte do nedělních 20h, budou expedovány následující týden v pondělí a úterý. Po dohodě se zákazníkem je zboží zasláno službou „Balík do ruky“, „ Balík na poštu“nebo „Balík EMS“. Neživé zboží je zasíláno službou „Doporučený balíček“, „Doporučený dopis“, u drobných věcí „Obyčejná listovní zásilka“.

3.    Potvrzení objednávky

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje její závaznost. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Prodávající může zrušit objednávku nebo její část v případech, že zboží není skladem, apod. Kupující bude ze strany prodávajícího neprodleně kontaktován a bude s ním konzultována případná úprava objednávky.

4.    Reklamace

Reklamace se vztahují pouze na úhyny a poškození zboží vzniklé při přepravě zásilky. O této skutečnosti informujte prodávajícího neprodleně po zjištění, a to písemně, s přiloženou fotodokumentací uhynulých živočichů nebo poškozeného zboží.

5.    Řešení spotřebitelských sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění dle 371/2017Sb., právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

6.    Ochrana osobních údajů

Prodávající shromažďuje kontaktní údaje výhradně pro potřeby vyřízení objednávky a následný kontakt, viz. dále. Nikdy osobní údaje neposkytuje třetí straně. Se všemi osobními údaji fyzických osob je nakládáno v souladu s právními předpisy, ZOOÚ a GDPR.

7.    Závěrečná ustanovení

Výše uvedené obchodní podmínky jsou platné od 01. 01. 2017. Zákazník souhlasí s obsahem obchodních podmínek v době odeslání objednávky.

GDPR stručně

Jak získávám Vaše údaje?

Všechny údaje získávám na základě Vámi vyplněné objednávky na webovém portálu Sladkovodnikrevetky.cz. Objednávku vyplňujete přímo na serveru Sladovodnikrevetky.cz bez využití třetích stran.

Chcete požádat o vymazání účtu?

Napište mi Vaši žádost na e-mailovou adresu malat@sladkovodnikrevetky.cz a vše s Vámi vyřeším.

Co jsou to osobní údaje?

Jsou to veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, tzn. jakékoliv údaje, na základě kterých je možné fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat.

Co je to zpracování osobních údajů?

Zpracování osobních údajů jsou operace nebo soubor operací jako je shromažďování, zaznamenání, uspořádání, uložení, pozměnění, použití, šíření či zpřístupnění, ale také jejich omezení a výmaz nebo zničení.

Jaké osobní údaje a proč zpracovávám?

Osobní údaje zpracovávám za účelem přijetí, zpracování a dokončení Vaší objednávky.

Z údajů, které mi dobrovolně poskytujete, využívám k výše uvedenému účelu následující:

 • Jméno a přijmení
 • E-mailovou adresu
 • Telefonní číslo
 • Adresu fyzické osoby

Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytným požadavkem pro samotnou objednávku a následného plnění z mé strany.

Souhlas ke zpracování údajů?

V současné době nikoli, zpracovávám Vaše osobní údaje pouze v režimech, k nimž výslovný souhlas nepotřebuji.

Kdo je to správce a kdo má přístup k mým osobním údajům?

Správcem je ten, kdo nejen zpracovává Vaše osobní údaje, ale především pro toto zpracování stanovuje účel a prostředky. Správcem Vašich osobních údajů jsem já, Zdeněk Malát, Tel: +420 605 886 537, www.sladkovodnikrevetky.cz, malat@sladkovodnikrevetky.cz.

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje za účelem zpracování objednávky uchovávám jen po dobu nezbytně nutnou pro úspěšné dokončení objednávkového procesu. Následně jsou osobní údaje vymazány, popřípadě zničeny.

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo na:

Právo na informace o zpracování

Pokud zde nenaleznete to, co hledáte, můžete se na mne obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na webových stránkách.

Právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu či výmaz

 • máte právo na informaci o účelu zpracování, jeho rozsahu či době uchování
 • zároveň máte právo na to, aby byly zpracovány pouze přesné osobní údaje, které odpovídají skutečnosti
 • pokud již pominul výše popsaný účel, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány, máte právo na jejich výmaz

Právo vznést námitku

 • námitku máte možnost vznést kdykoliv, když se domníváte, že zpracování probíhá v rozporu s právními předpisy
 • na základě námitky jsem povinnen, v případě její oprávněnosti, zpracování Vašich osobních údajů ukončit

Právo na přenositelnost údajů

 • pokud vznesete žádost o předání osobních údajů jinému správci, učiním tak v rozsahu, v jakém mne o to požádáte

Právo podat stížnost u ÚOOÚ

 • kdykoliv můžete podat podnět či stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz

Právo na omezení zpracování

 • v případě, že jsou Vaše zpracovávané údaje nepřesné, omezím jejich zpracování po dobu nutnou k jejich opravě či doplnění

Právo na oznámení o porušení zabezpečení osobních údajů

 • Právo spočívá v mé povinnosti oznámit Vám v souladu s právními předpisy případy, kdy dojde k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, z nějž vyplyne vysoké riziko pro Vaše práva a svobody

Kontaktní údaje

Kontaktovat mne můžete prostřednictvím e-mailové adresy malat@sladkovodnikrevetky.cz.